Devolucions

L'art. 68.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris estableix l'existència del Dret de Desistiment, la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, notificar-ho així a l'altra part contractant en el termini establert per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe.

El termini de què disposa el consumidor o usuari per a exercir aquest dret serà de 15 dies, que es computarà des de la data de recepció del producte per part del comprador o data de recollida d'una agència externa a les nostres instal·lacions (Art.71 RDLg 1 / 2007).

Els Despeses generades per la devolució del producte seran a càrrec del comprador (art. 101.1 RDLg 1/2007).

En virtut dels preceptes anteriorment esmentats, el soliciante accepta, i aprofitant el Dret de Desistiment que contempla la normativa vigent. Utilitzeu aquest formulari en els següents supòsits;

Si en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la comanda, desitja tornar-lo.

Si el producte està en garantia

Si el producte està defecotuo

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text